Think Outside the Box office

Think Outside the Box office és un llibre de Jon Reiss que parla de distribució. És americà i, per tant, no aplicable en gran mesura a la nostra realitat. Amb tot hi ha idees molt interessants que ens estàn ajudant a concretar el procés de distribució. Un procés que, sens dubte, és un tret característic important d’Arrels.

Think Outside the Box office es un libro de Jon Reiss que trata de distribución. Es americano y, por tanto, no es del todo aplicable a nuestra realidad. Eso no quita que sea un libro muy recomendable del que hemos sacado algunas ideas que ayudarán a mejorar nuestro plan de distribución. La distribución es uno de los aspectos más revolucionarios de Raizes.

Think Outside the Box Office

Think Outside the Box Office

Advertisements
This entry was published on June 5, 2012 at 5:55 pm. It’s filed under Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: